Koperindo

New Daperma

NEW DAPERMA merupakan Santunan yang diterima ahli waris seorang anggota CU Bina seroja yang meninggal dunia atau cacat tetap total dan masih memiliki simpanan dan pinjaman di CU Bina Seroja.